Η Ομάδα Χοροθεραπείας είναι ένα ασφαλές ψυχοθεραπευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο με εργαλείο το σώμα στοχεύει να εμβαθύνει στην κίνηση, να τη διευρύνει και να μάθει να την αποκωδικοποιεί.

Αυτή η θεραπευτική τεχνική βοηθά να έρθουμε σε ουσιαστική επαφή με τον ενδότερο εαυτό μας, να τον γνωρίσουμε καλύτερα , να τον εκφράσουμε και να τον αγαπήσουμε. Στη χοροθεραπεία χρησιμοποιούμε την τέχνη του χορού ως εργαλείο για την προσωπική μας ανάπτυξη και αυτο - πραγμάτωση, καθώς επίσης και για την έκφραση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Για να ενταχθεί κάποιος στην ομάδα δεν χρειάζεται να έχει πρότερη χορευτική εμπειρία, καθώς επίσης η ομάδα απευθύνεται ελεύθερα σε κάθε ηλικιακό επίπεδο.

Το διδάσκει η Γιοβάννα Χαλκιοπούλου!