Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας για να τα φέρει σ΄ επαφή με το ρυθμό, τη μουσική, την κίνηση, πάντα με τη μορφή παιχνιδιού, ενισχύοντας την κοινωνικότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Το μάθημα στοχεύει:

  • Στην αντίληψη της αίσθησης του χώρου και του χρόνου.
  • Στη συνειδητοποίηση των μελών του σώματος.
  • Στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων και εμπειριών με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
  • Στην καλλιέργεια της ρυθμικής αντίληψης.
  • Στην ανάπτυξη της κινητικής και μουσικής μνήμης
  • Στην καλλιέργεια της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας.