Γιόγκα (yoga) στα σανσκριτικά σημαίνει «ένωση» και , σύμφωνα με την ινδική σκέψη, γιόγκα είναι η ένωση της ατομικής ψυχής (Jivatma) με το Συμπαντικό Πνεύμα (Paramatma).

Η γιόγκα είναι έννοια τόσο ευρεία και ασαφής, που είναι δύσκολο αλλά και επιπόλαιο να της δοθεί ένας και μόνο ορισμός.

Για εμάς τους δυτικούς είναι μια μέθοδος σωματικής άσκησης που συνδυάζεται με συνειδητή αναπνοή. Μέσα από τη γιόγκα μπορούμε να εξασκηθούμε στην αυτοπαρατήρηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα αυτογνωσίας και συνειδητότητας. Με την πρακτική της γιόγκα ο ασκούμενος, πέρα από τη σωματική υγεία, μπορεί να αποκτήσει ηρεμία, διαύγεια και αυτοκυριαρχία.

Στη σχολή Dance Drops εστιάζουμε στην πρακτική της vinyasa yoga, η οποία συνδυάζει την αναπνοή με τη συνεχή ροή των asana (των στάσεων της γιόγκα). Με οδηγό την αναπνοή παρατηρούμε πώς νιώθουμε σε κάθε θέση -καθώς και σε κάθε μετάβαση από τη μια asana στην άλλη-, η οποία μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ασκούμενου. Οι θέσεις επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση αλλά και στην ευλυγισία.

Μέσα από τη vinyasa, την εναλλασσόμενη ροή των θέσεων, και την απαλότητα των κινήσεων βοηθάμε την prana, την καθολική ζωτική ενέργεια να ρέει ελεύθερα – είναι αυτό το υπέροχο αίσθημα ευεξίας που μπορεί να αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια της πρακτικής αλλά και μετά από αυτή. Η prana είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα πέντε στοιχεία της φύσης (γη, νερό, αέρας, φωτιά, αιθέρας), σ’ ένα ή και περισσότερα από τα οποία μπορεί να εστιαζούμε κάθε φορά στην πρακτική μας.

Στόχος της πρακτικής μας είναι να φέρουμε σε ισορροπία νου, σώμα και πνεύμα, βοηθώντας έτσι να έρθουμε σε επαφή με τον αληθινό μας εαυτό.