Η κίνηση είναι ο πιο βασικός και ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας.

Οι προσωπικές μας κινήσεις εκφράζουν την στάση μας και την αντίληψή μας για το περιβάλλον, τους άλλους και τον εαυτό μας.

Τα συναισθήματά μας, οι σκέψεις μας και οι αποφάσεις μας μπορούν να γίνουν πιο κατανοητά και αναγνωρίσιμα καθώς μαθαίνουμε να παρατηρούμε το σώμα μας.

Το σώμα έχει μνήμη.

Η έκφραση της κίνησης μας αντανακλά την ψυχικό δυναμικό μας.

Μια αλλαγή στην κίνησή μας ενεργοποιεί και μια αλλαγή στη συμπεριφορά μας,

Όσο μεγαλύτερη διάσταση του κινητικού μας δυναμικού εκφράζεται, τόσο καλύτερα είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουμε στις αλλαγές και στις πιέσεις που δεχόμαστε από το εσωτερικό ή εξωτερικό μας περιβάλλον.